Tomasz Kozielec / konserwator dzieł sztuki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Precyzuje określenia: papier barytowy, papier bezkwasowy, wybielacze optyczne. Określa właściwości materiałów fotograficznych jako doświadczony konserwator fotografii.
Wypowiedź do pobrania MP3 - 28:09 / 36,7 MB
MP3
Tomasz Kozielec

http://www.zkpis.umk.pl