Katarzyna Wantuch - Jarkiewicz / konserwator dzieł sztuki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zagadnieniom związanym z ramą poświęciła swoją pracę doktorską. Rama jest też głównym tematem jej wypowiedzi.
Wypowiedź do pobrania MP3 - 22:37 / 27,6 MB
MP3
Katarzyna Wantuch - Jarkiewicz

vanjar@interia.pl