Album stanowi cenną pozycję zarówno artstyczną, jak i inwentaryzatorską. Dla piszącego te słowa cenny jest wybór dokonany przez autora: z mnogości swych fotogramów publikuje on te, które układają się w jednobarwny poemat o niepowtarzalnym pięknie Krakowa.

Wiktor ZinKraków, Cracow,
Krakau, Cracovie
Wacław Wantuch
Wydawnictwo
Sepia collection
Kraków 2001
ISBN 83-915310-0-2