Jednym z elementów Wantuchowego widzenia świata i tym samym jego fotografowania jest zaskoczenie. Obustronne jakby, gdyż oparte na sprzężeniu zwrotnym, w którym skutek oddziałuje na przyczynę: rzeczywistość - jej niespodziewany aspekt zadziwia artystę. I staje się dzięki jego ujęciu zaskakująca, bo inna od potocznie postrzeganej, lecz przez to nie mniej przekonująca. A może przekonująca bardziej jeszcze, gdyż rację miał Leger, twierdząc, że „celem sztuki nie jest piękno, lecz prawda”. Piękno zjawia się jako sygnał dotarcia do prawdy. A urody nikt dziełom Wantucha odmówić nie może.

Jerzy MadeyskiKraków Cracow
Wacław Wantuch
Wydawnictwo
Art Partner
Krakow 2003
ISBN 83-920115-1-1